ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Transerco nỗ lực vượt khó, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thục Anh
Ngày 7/1, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022.
Toàn cảnh buổi Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 do CÔng ty Vận tải Hà Nội tổ chức ngày 7/1

Theo báo cáo Tổng kết năm 2021, ông Nguyễn Thanh Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Tổng công ty đã chủ động dự báo tình hình, cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp điều hành để giữ ổn định chung trong bối cảnh tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bị cắt giảm và tạm dừng. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị của Trung ương và Thành phố.

Đặc biệt, từ ngày 19/7, hoạt động xe buýt giảm 50% chuyến lượt, ngừng hoạt động hoàn toàn từ ngày 24/7 đến hết ngày 13/10 và từ 14/10 đến nay được hoạt động trở lại với 50% công suất, quy đổi về tổng thời gian không hoạt động hoàn toàn tương đương khoảng 130 ngày, chiếm trên 35% thời gian hoạt động xe buýt/ một năm, dẫn đến sản lượng chuyến lượt vận chuyển giảm 36,4%. Hoạt động bến xe, xe khách sụt giảm hơn 50%, những tháng cuối năm lên đến hơn 70%. Các lĩnh vực hoạt động khác đều sụt giảm từ 25-30%.

Từ những vấn đề trên, Tổng công ty đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp điều hành, tiết giảm, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, tăng cường quản trị, đổi mới tái cơ cấu, vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố đối với các doanh nghiệp và người lao động.

Thậm chí phải tạm hoãn hợp đồng với hầu hết người lao động trong thời gian giãn cách xã hội phải ngừng các hoạt động SXKD, chỉ duy trì chế độ trực với cán bộ chủ chốt và số lao động cần thiết tối thiểu.

---

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Tổng công ty xây dựng sẵn sàng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh theo diễn biến tình hình trên cơ sở ổn định về mọi mặt, bảo toàn vốn chủ sở hữu;

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy cơ hội thị trường ở những thời điểm thuận lợi, đẩy nhanh tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động.

Chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết, ông Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cho biết, đối với nhiệm vụ năm 2022 này dự báo Tổng công ty cũng sẽ vẫn phải chịu những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cùng với sự cạnh tranh gắt gao từ sự ra đời của các loại hình vận tải công cộng khác.

“Lĩnh vực vận tải hành khách công cộng cần tập trung vào nhiệm vụ tái cơ cấu để đáp ứng với những yêu cầu mới trong tình hình mới. Các đơn vị trực thuộc cần có sự điều hành linh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay cùng việc giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, phát huy các nguồn lực hiện có để tăng tốc phát triển”, ông Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn