ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

TP.Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng sớm Chính quyền đô thị 

Minh Thùy
Sau Hà Nội và Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng mô hình Chính quyền đô thị hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tiếp tục phát triển, duy trì “đầu tàu kinh tế” của cả nước.
Ảnh minh họa

Sáng ngày 19/9/2020, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị các Bộ, ngành Trung ương góp ý về các “Đề án mô hình chính quyền đô thị của TPHCM”. Đến dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP khẳng định, mô hình Chính quyền đô thị đã được Thành phố ấp ủ, điều chỉnh, bổ sung từ năm 2003 đến năm 2017. Tại thời điểm đó, cơ sở pháp lý chưa vững chắc nên chưa thực hiện được.

Trên cơ sở các quy định hiện hành Nghị quyết Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới, Thành phố đã triển khai xây dựng 2 đề án: Một là “Đề án không tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND) quận, phường tại TPHCM” (Đổi tên từ Đề án Tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM). Hai là “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, trong đó bao gồm đề án thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Đây là hội nghị quan trọng, nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương, để thành phố sớm hoàn thiện chi tiết nội dung các đề án trước ngày 15/10 trình Trung ương xem xét.

Ảnh: Khả Hòa - Báo Thanh niên

Mô hình Chính quyền đô thị hiện đại phù hợp với xu thế phát triển kinh tế giai đoạn mới

Giai đoạn 2009 - 2016, TPHCM đã có 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, phường và có số lượng địa phương thí điểm nhiều nhất so với cả nước. Thực tiễn cho thấy, dù không có HĐND quận/huyện, phường, quyền làm chủ của người dân vẫn được đảm bảo; đồng thời tinh gọn được bộ máy, tiết kiệm được ngân sách, khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả làm việc, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế và đời sống của người dân.

Như vậy, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không quá phụ thuộc vào HĐND cấp quận, phường.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở Nội Vụ Thành phố, TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu, đầu tàu kinh tế của cả nước và có vị trí chính trị quan trọng. Với thực tế các biến động về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, dân số tăng nhanh, thành phố rất cần một bộ máy chính quyền đô thị hiện đại, có khả năng lập kế hoạch, sử dụng các tài nguyên, phát triển các dịch vụ hạ tầng đồng bộ và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội phải được rút ngắn thời gian, quy trình xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện thống nhất trong các cấp chính quyền toàn TP HCM. 

Trên cơ sở đó Thành phố đề xuất 2 đề án: Đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021, trong đó thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, đề án mô hình chính quyền đô thị, TP sẽ tổ chức chính quyền địa phương là UBND và HĐND TP; có UBND cấp quận, phường và không tổ chức HĐND cấp quận, phường.Về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã, trong đó thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM, trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức thì huyện, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND. TPHCM tổ chức chính quyền địa phương ở quận và phường thuộc TP HCM là UBND quận, UBND phường. Việc thành lập Thành phố Thủ Đức sẽ tinh gọn được 2 quận và 10 phường, cũng như đóng góp lớn cho nền kinh tế thành phố.

Ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất cao với 2 đề án. Tuy nhiên, Thành phố cần cân nhắc, xem xét để phù hợp với các quy định của chính sách, pháp luật Cán bộ công chức, đưa ra nghị định chi tiết hướng dẫn việc thực hiện. Nhất là quyền hạn nhiệm vụ của UBND quận phường khi không có HĐND, việc phân cấp, phân quyền phải rõ ràng như  cơ chế chính sách việc làm, hưu trí, chế độ công vụ, mô hình tổ chức bộ máy, chức danh nhiệm vụ cấp cơ sở...; tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời giữ được vai trò giám sát của thành phố đối với hoạt động của chính quyền địa phương. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND TP có vai trò quan trọng cho nên việc quy định số lượng đại biểu như thế nào để đảm bảo hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác, phù hợp với yêu cầu của tổ chức chính quyền mới. 

Theo ông Trần Anh Tuấn, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố để triển khai các bước theo đúng quy định, giúp Thành phố đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tiếp tục tăng trưởng phát triển kinh tế, xứng đáng là “đầu tàu kinh tế” của cả nước.

Chợ Thủ Đức thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) . Ảnh: Hoàng Giang - PLO

Thành phố Thủ Đức đóng vai trò hạt nhân

Thành phố Thủ Đức thuộc “Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021”. Đây là khu đô thị sáng tạo phía đông phù hợp với nhu cầu phát triển và lợi thế kinh tế của 3 quận. Việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý hơn đơn vị hành chính các cấp để phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng. 

Theo Ông Nguyễn Thành Phong, Thành phố Thủ Đức thành lập trên cơ sở sát nhập 3 quận, sẽ đóng vai trò trung tâm, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật thương mại khép kín; liên kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hóa. Đây còn là hạt nhân để thúc đẩy kinh tế thành phố và vùng kinh tế phía Nam tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khu vực này kỳ vọng thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật hiện đại theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nếu hoàn thành, Thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GDP cho thành phố và 7% GDP của cả nước.

Với ý nghĩa quan trọng của các đề án, Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ nhận được ý kiến thảo luận sâu về những mặt được và tồn tại khi thực hiện; kiến nghị cho thành phố con đường đi tốt nhất, ngắn nhất để thực hiện đề án, cũng như các giải pháp mang tính căn cơ; giúp thành phố tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn./.
 

vovgt Tp.HCM HĐND TP.HCM

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh