ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

TP.HCM: Thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên 5 năm 

Phan Đình Nhật Linh
Chương trình nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn TP.HCM từ tháng 4 đến tháng 12/2020. Đối tượng là xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên không phụ thuộc vào hãng sản xuất.
TP.HCM thực hiện chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Chiều 18/03, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cùng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã ký kết Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí”.

Theo đó, Chương trình nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020. Đối tượng là xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên không phụ thuộc vào hãng sản xuất.

Chia sẻ về mục tiêu của Chương trình ông Bùi Hoài An – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nói: “Các đơn vi sẽ phối hợp đánh giá hiện trạng phát thải xe máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố; khảo sát, đánh giá tác động kinh tế xã hội của việc kiểm soát khí thải xe máy tới người dân, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan; xây dựng và đề xuất các giải pháp, chính sách để thí điểm kiểm soát khí thải xe máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Cũng như, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc kiểm soát khí thải xe máy; tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trên cơ sở đó thống nhất các giải pháp và chính sách cho việc thí điểm kiểm định khí thải xe máy trong thời gian sớm nhất”.

Theo nội dung ký kết, Sở GTVT có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố xin chủ trương và đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ để thực hiện Chương trình; Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải thực hiện các nội dung cơ bản của chương trình.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam sẽ hỗ trợ kinh phí trong quá trình thực hiện bao gồm chi phí thuê đơn vị tư vấn, mua sắm thiết bị kiểm định, phí kiểm định, khuyến mại và giảm giá phụ tùng và hỗ trợ một phần chi phí về tuyên truyền, quảng cáo cho Chương trình.

Ông Keisuke Tsuruzono – Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đánh giá cao sự hợp tác giữa các bên và kỳ vọng kết của chương trình nghiên cứu sẽ đưa ra các giải pháp chính sách cho việc thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và hướng tới là cả nước.

“Chúng tôi đánh giá cao tính thiết thực của chương trình và kỳ vọng kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ là cơ sở để UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất HĐND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cho phép thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong rằng chương trình sẽ nâng cao văn hóa và hành vi ứng xử khi tham gia giao thông nhất là người đi xe mô tô, xe gắn máy sẽ có trách nhiệm hơn đối với cộng đồng và xã hội”, ông Keisuke Tsuruzono​​​​ nói.

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh