Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thi muôn cuối vào lớp 10: Đề Toán không khó, hầu hết là kiến thức đại trà

Thi muôn cuối vào lớp 10: Đề Toán không khó, hầu hết là kiến thức đại trà

Sáng nay (19/6), các sĩ tử Hà Nội lại tiếp tục làm bài thi vào lớp 10 môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng vào lớp 10 THPT không chuyên.

Ảnh- 2 tháng trước