ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ 

Huy Văn
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, Quy định bổ sung sẽ áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng  đường hàng không trên phạm vi toàn quốc cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung mới.

Bộ Giao thông vận tải bổ sung một số nội dung thống nhất về khai báo y tế. Theo đó, hành khách phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID.

Về kế hoạch khai thác, với đường bay trục: Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh và Đà  Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 14/12/2021, tần suất trên từng đường  bay không vượt quá 16 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay;  Từ ngày 15/12/2021, tần suất trên từng đường bay không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay. 

Các đường bay khác, tần suất khai thác không vượt quá 09 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay. 

Tùy tình hình thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh tần suất trên các đường bay, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong  dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022, gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25/12/2021.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng bổ sung một số nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng  không Việt Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn  phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các  cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) hoặc đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; thường xuyên đánh giá, rà soát những bất cập, hạn chế, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý; bố trí và thông báo đến Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch  COVID-19 Quốc gia đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú  tại địa phương; Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Trung tâm công nghệ phòng,  chống dịch COVID-19 Quốc gia

Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra  quá trình khai báo, khai thác thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng  dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc, phát sinh. 
 


 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh