ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tiền Giang: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 

Xuân Quang
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký ban hành Công văn 5275 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15 và 16 của thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Tiền Giang sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 từ 16-20/9

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 16/09/2021 đến ngày 20/09/2021, tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành. Các nội dung giãn cách xã hội thực hiện theo Công văn số 3550 ngày 10/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành tận dụng 05 ngày tiếp theo để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, khẩn trương tách F0 ra khỏi cộng đồng, thiết lập và mở rộng các “vùng xanh”, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn.

Sau ngày 20/09/2021, căn cứ vào mức độ nguy cơ và khả năng kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Cũng tại Công văn 5275, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông. 

Đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương yêu cầu người dân trong toàn tỉnh không ra đường trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp Cấp bách. Sau 05 giờ sáng đến trước 19 giờ hàng ngày, việc ra đường của người dân vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh