Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tỉ lệ tiêm chủng sụt giảm nhiều nhất trong ba thập kỷ qua

Tỉ lệ tiêm chủng sụt giảm nhiều nhất trong ba thập kỷ qua

Số trẻ em em bỏ lỡ những liều vaccine quan trọng giúp bảo vệ mạng sống tăng gấp 4 lần ở Việt Nam. Trên toàn cầu trong năm 2021, con số này trên toàn cầu là 25 triệu trẻ sơ sinh, một báo động đỏ trong một thế hệ.

Dân sinh- 1 năm trước