Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xe đẩy hàng rong

Xe đẩy hàng rong

Những gánh hàng rong hay xe đạp rong ruổi bán hàng trên phố vốn là hình ảnh quen thuộc với nhiều người Hà Nội. Không biết từ bao giờ những chiếc xe đẩy chất đầy ắp hàng hoá đã xuất hiện và gần như trở thành những cửa hàng tạp hoá di động cung cấp đủ các mặt hàng cho dân phố thị...

Ảnh- 4 tháng trước