Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thừa Thiên - Huế: TNGT giữa ô tô và xe máy, 4 người tử vong

Thừa Thiên - Huế: TNGT giữa ô tô và xe máy, 4 người tử vong

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô này được kiểm định lần gần nhất ngày 6/09/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có hạn kiểm định đến hết ngày 5/09/2022.

Giao thông- 3 tháng trước