Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nghị định 65 không siết chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 65 không siết chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 65/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020 về chào bán trái phiếu riêng lẻ vừa được ban hành đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại về Nghị định 65 có hay không việc siết chặt thị trường TPDN cũng như tình trạng DN “chạy trước” Nghị định.

Tài chính - Thị trường- 1 tháng trước

Giải pháp nào để giá hàng hoá giảm theo xăng dầu (Bài 1)?

Giải pháp nào để giá hàng hoá giảm theo xăng dầu (Bài 1)?

Mặc dù giá xăng dầu đã giảm lần thứ 5 liên tiếp nhưng giá nhiều mặt hàng, nhất là mặt hàng thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Nguyên nhân vì sao?

Tài chính - Thị trường- 3 tháng trước