ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thay đổi nội dung thông tin tuyển dụng viên chức cho Kênh VOV Giao thông (VOVGT) 

Kênh VOV Giao thông
Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo về việc thay đổi thông tin tuyển dụng viên chức cho Kênh VOV Giao thông (VOVGT)

Các thay đổi như sau:

1. Vị trí tuyển dụng :

- Kỹ sư: 04 người

- Kỹ thuật viên: 02 người

2. Địa điểm làm việc: Tại Thành phố Hồ Chí Minh

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Tiêu chuẩn chung: a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; b, Có đơn đăng ký dự tuyển; c, Có lý lịch rõ ràng; d, Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; le, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm; g, Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
h, Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi 6
i, Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kỹ sư
a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Điện, Điện tử viễn thông | hoặc Công nghệ thông tin;
b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;
c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
d, Có hiểu biết về quản trị mạng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, hệ thống thiết bị phòng thu, thiết bị sản xuất chương trình phát thanh. Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình hoặc Báo Điện tử.

4.3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kỹ thuật viên
a, Có trình độ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành: Điện, Điện tử viễn thông hoặc Công nghệ thông tin;
b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Al) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
là Có hiểu biết về quản trị mạng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, hệ thống thiết bị phòng thu, thiết bị sản xuất chương trình phát thanh. Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình hoặc Báo Điện tử.

5. Lệ phí dự tuyển
Lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

6. Đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

7. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

7.1.Thời gian nhận:
Các ngày trong tuần trừ thứ Bảy và Chủ nhật, từ ngày 24/9/2020 đến hết ngày 23/10/2020, Sáng: Từ 08h00 - 11h30;
Chiều: Từ 14h30 - 17h00. Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị.

7.2. Địa điểm nộp: ,
Phòng Giao thông Hồ Chí Minh, tầng 4 tòa nhà số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 

vovgt

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh