ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tháng 6/2022, tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ thu phí điện tử không dừng 

Lê Tùng
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị bảo đảm đến tháng 6/2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành gửi các bộ: Công an, Giao thông Vận tải (GTVT), Thông tin và Truyền thông (TT&TT); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo nhà đầu tư các dự án BOT, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng đối với các làn thu phí còn lại, bảo đmả tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong Quý I/2022.

Trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, các đơn vị liên quan phải khắc phục triệt để các tồn tại nảy sinh, bảo đảm  thuận tiện nhất cho phương tiện giao thông; tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiếp tục cải thiện, đa dạng hóa hình thức nạp tiền, trả tiền để thuận tiện cho người sử dụng, bảo đảm đến tháng 6/2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Bộ GTVT cũng được Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý, hoàn thành trong Quý I/2022.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng còn giao Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (chỉ phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng).

Lưu ý, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tối thiểu 3 tháng trước khi thực hiện; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường điều tiết giao thông; xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở giao thông.

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh