ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tháng 12/2020: Hơn 650 người tử vong vì TNGT 

PV
Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, từ ngày 15/11/2020 đến 14/12/2020, toàn quốc xảy ra 1.525 vụ, làm chết 652 người và làm bị thương 1.152 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 237 vụ (giảm 13,45%), giảm 4 người chết (giảm 0,61%), giảm 330 người bị thương (giảm 22,27%).
Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người tại Bình Dương vào tháng 12 này. Ảnh: Kinh tế đô thị

Cụ thể, đường bộ Xảy ra 832 vụ, làm chết 643 người, bị thương 433 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 17 vụ, giảm 1 người chết, giảm 68 người bị thương.      

Đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi, giảm 1 người chết, số người bị thương không thay đổi.

Đường thuỷ xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Hàng hải xảy ra 2 vụ, không có người chết, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không thay đổi.

Tính chung 12 tháng năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/12/2020), toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT giảm 3.111 vụ (giảm 17,66%), số người chết giảm 924 người (giảm 12,12%), số người bị thương giảm 2.820 người (giảm 20,7%).

Trong đó: đường bộ xảy ra 8.177 vụ, làm chết 6.575 người, bị thương 4.354 người; Đường sắt xảy ra 91 vụ, làm chết 71 người, bị thương 23 người; Đường thuỷ xảy ra 62 vụ, làm chết 44 người, làm bị thương 7 người; Hàng hải xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh