Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đường sắt chạy thử tàu an sinh từ 7/6/2022

Đường sắt chạy thử tàu an sinh từ 7/6/2022

Đường sắt sẽ tổ chức chạy thử tàu phục vụ công tác an sinh xã hội trên các tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Hà Nội - Quán Triều (Thái Nguyên) từ ngày 7/6/2022.

Dân sinh- 2 tháng trước