ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 trên xe khách 

PV
Nhiều hành khách, lái xe và nhân viên phục vụ thời gian gần đây chưa tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là không đeo khẩu trang theo đúng quy định trong quá trình đi xe...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kèm theo phản ánh về tình trạng nhiều hành khách, lái xe và nhân viên phục vụ trên phương tiện kinh doanh vận tải thời gian gần đây chưa tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là không đeo khẩu trang theo đúng quy định trong quá trình đi xe; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi Công văn khẩn đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai quyết liệt triển khai các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và quán triệt đến các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong ngành Giao thông vận tải.

Ngoài ra, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn: yêu cầu bắt buộc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và khai báo y tế đúng quy định;

Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thường xuyên thực hiện sát khuẩn, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của hành khách đi xe;

Có biện pháp giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các Sở GTVT tiếp tục có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp camera theo đúng lộ trình của Nghị định số 10/2020. Và rà soát, yêu cầu các đơn vị đã lắp đặt camera cung cấp tài khoản truy cập vào máy chủ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh