Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giá hàng hoá lao dốc trước áp lực suy thoái kinh tế

Giá hàng hoá lao dốc trước áp lực suy thoái kinh tế

Chấm dứt chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp trước đó, chỉ số MXV- index kết thúc tuần giao dịch 13/06 – 19/06 vừa qua với mức giảm sâu gần 6% xuống còn 2911,97 điểm, mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng.

Tài chính - Thị trường- 1 tháng trước