Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Striped Project: Nhóm học sinh chuyên thu gom và tái chế giấy

Striped Project: Nhóm học sinh chuyên thu gom và tái chế giấy

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều tổ chức môi trường với đa dạng hoạt động. Trong số đó có dự án của các bạn học sinh trường THPT đã duy trì đến năm thứ 8 và càng sôi nổi hơn khi hè về.

Thành phố tôi yêu- 1 tháng trước