Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đến Ngày Hội Xanh để cùng “Sống xanh – Sống khỏe”

Đến Ngày Hội Xanh để cùng “Sống xanh – Sống khỏe”

Sau 2 năm tạm dừng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng đã quay trở lại và mang đến cho người dân khu Nam TPHCM nhiều kiến thức Sống xanh – Sống sạch.

Dân sinh- 3 tháng trước