Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Phố đi bộ ở Hà Nội: Số lượng cần đi kèm chất lượng

Phố đi bộ ở Hà Nội: Số lượng cần đi kèm chất lượng

Những không gian này thực sự cần thiết với một đô thị hơn 8 triệu dân vốn thiếu điểm vui chơi công cộng, tuy nhiên, chất lượng kết nối không gian và các giá trị văn hóa - nghệ thuật cũng cần được quan tâm bên cạnh số lượng.

Sự việc- 1 tháng trước

Thị xã Sơn Tây: Chủ động đảm bảo an toàn PCCC từ cơ sở

Thị xã Sơn Tây: Chủ động đảm bảo an toàn PCCC từ cơ sở

Bên cạnh việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) luôn nắm chắc tình hình địa bàn, lấy phòng ngừa làm chính để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

Dân sinh- 2 tháng trước