Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - ngân hàng được nhìn nhận là lĩnh vực số hóa tốt nhất

Tài chính - ngân hàng được nhìn nhận là lĩnh vực số hóa tốt nhất

Theo Báo cáo thường niên kinh tế Việt nam 2022 được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách công bố, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn nền kinh tế....Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nhiều ngành và lĩnh vực hỗ trợ các DN, hộ kinh doanh thích ứng, dần hồi phục vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước