Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm trên 450 triệu kWh điện

Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm trên 450 triệu kWh điện

Sáng nay (14/4), Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Tổng công ty điện lực Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động cao điểm hề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Dân sinh- 2 tháng trước