Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội và kế hoạch giảm rác trong cao điểm du lịch, hướng tới SEA Games 31

Hà Nội và kế hoạch giảm rác trong cao điểm du lịch, hướng tới SEA Games 31

Nhằm xây dựng một thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế, hướng tới chào mừng SEA Games 31, Hà Nội triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường giảm rác với nhiều hoạt động thiết thực.

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước