ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sau 10 năm áp dụng bằng FC, vì sao vẫn khan tài xế? 

PV
Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng cắt giảm phụ xe trong hoạt động vận tải hàng hóa là do phải ưu tiên chi phí cho tài xế, bởi không dễ để tuyển được tài xế có bằng FC. Điều này tác động đến nhiều mặt trong hoạt động vận tải. Vì sao lại có tình trạng mất cân bằng cung - cầu dù quy định bắng lái FC đã áp dụng hơn 10 năm nay?

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật