Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thống nhất quy hoạch sân bay Nhân Cơ thành sân bay lưỡng dụng

Thống nhất quy hoạch sân bay Nhân Cơ thành sân bay lưỡng dụng

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông, mới đây, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có Công văn thống nhất chủ trương quy hoạch sân bay Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp) thành sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp với dân sự.

Giao thông- 2 tháng trước