Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dự luật phòng chống rửa tiền: Tiền ảo không hợp pháp ở Việt Nam

Dự luật phòng chống rửa tiền: Tiền ảo không hợp pháp ở Việt Nam

Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã thay mặt Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận là quản lý như thế nào đối với các loại tiền ảo, bitcoin?

Sự việc- 1 tháng trước

'Siết' quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản, tiền ảo

"Siết" quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản, tiền ảo

Sau hơn 8 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền, công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định...

Sự việc- 2 tháng trước