Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Triệu hồi 285 xe Suzuki Burgman Street dính lỗi có thể phát sinh rỉ sét bình xăng

Triệu hồi 285 xe Suzuki Burgman Street dính lỗi có thể phát sinh rỉ sét bình xăng

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông tin, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki sẽ triệu hồi 285 xe Suzuki Burgman Street F/I để kiểm tra và thay dè sau của xe.

Nên biết- 2 tháng trước