Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân làng tiện gỗ Nhị Khê quyết tâm ngăn chặn 'bà hỏa'

Dân làng tiện gỗ Nhị Khê quyết tâm ngăn chặn "bà hỏa"

Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội) có làng nghề tiện gỗ, vậy nên các hộ gia đình thiết kế nhà ở gắn liền với nơi sản xuất.

Ảnh- 2 tháng trước

Lối thoát hiểm phòng cháy thứ 2, sao chưa quy định cứng thay vì hô hào?

Lối thoát hiểm phòng cháy thứ 2, sao chưa quy định cứng thay vì hô hào?

Mới đây, thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, kêu gọi người dân mở “lối thoát nạn thứ 2” để phòng hỏa hoạn.

Sự việc- 3 tháng trước