Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
OneHousing – Công cụ phân tích thị trường, tìm kiếm bất động sản

OneHousing – Công cụ phân tích thị trường, tìm kiếm bất động sản

1000 dự án trên toàn quốc sẽ được “số hóa” để hiển thị trọn bộ thông tin theo khu vực, tạo nên “bản đồ” bất động sản nhà ở giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh, đánh giá.

Trải nghiệm tiêu dùng- 2 tháng trước