Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nông nghiệp tuần hoàn - nông dân là chủ thể

Nông nghiệp tuần hoàn - nông dân là chủ thể

Trong “Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050”, Bộ NN&PTNT đặc biệt chú trọng xây dựng các chuỗi kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nhằm tận dụng các nguồn phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi, chất thải chăn nuôi làm phân bón đem lại hiệu quả kinh tế...

Podcast- 2 tháng trước

Biến vỏ cây tràm thành phân hữu cơ

Biến vỏ cây tràm thành phân hữu cơ

Từ trước đến nay, chúng ta chỉ biết đến vỏ cây tràm dùng làm chất đốt hoặc là phế thải. Nhưng ngày nay, vỏ cây tràm đã được ủ thành phân bón hữu cơ và giảm ô nhiễm môi trường. Người sáng tạo nên loại sản phẩm này là ông Võ Văn Bảy, ngụ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước