Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội: Xin dừng hoạt động 5 tuyến buýt vì mất khả năng thanh toán

Hà Nội: Xin dừng hoạt động 5 tuyến buýt vì mất khả năng thanh toán

Mới đây, Công ty TNHH Bắc Hà có công văn gửi Sở GTVT Hà Nội xin ngừng hoạt động từ ngày 01/8/2022, vì điều kiện bất khả kháng, bị thu hồi tài sản thế chấp là xe buýt đang vận hành trên tuyến, do không có khả năng thanh toán các khoản vay Ngân hàng đến hạn và hết vốn lưu động.

Giao thông- 2 tháng trước

Hài hòa lợi ích, tránh đẩy nhà thầu vào thế phá sản

Hài hòa lợi ích, tránh đẩy nhà thầu vào thế phá sản

Mặc dù cơ chế điều chỉnh giá đã có, tuy nhiên cơ chế này chưa thực sự phù hợp, Chính phủ cần sớm gỡ vướng để nhà thầu yên tâm thi công.

Sự việc- 3 tháng trước