Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khi hồ điều hòa bị ô nhiễm

Khi hồ điều hòa bị ô nhiễm

Hà Nội vốn được mệnh danh là thành phố của những sông hồ, nhưng quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã tác động và làm biến đổi đặc trưng này của thủ đô. Hiện hồ điều hòa nội thị đang làm ô nhiễm môi trường đáng kể nếu như nó không phát huy được vai trò của mình.

Thành phố tôi yêu- 1 năm trước