Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tên bạn là gì?

Tên bạn là gì?

Có lẽ lâu nay chúng ta đã quen với việc nhắc đến những cái tên nửa Việt nửa Tây, trong sinh hoạt, trong các cuộc hội thảo, thậm chí là trên bìa sách. Có nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường trong thời toàn cầu hoá.

Chuyện hôm nay- 2 tháng trước