Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay: Đừng chỉ mặt nông thôn

Chuyện hôm nay: Đừng chỉ mặt nông thôn

Những định kiến thị dân đối với nông thôn vốn là một rào cản vô hình trong việc kết nối nông thôn với thành thị, kết nối giữa nguồn cung ứng và thị trường tiêu thụ, và điều đó đem lại sự bất lợi cho cả hai phía.

Sự việc- 1 tháng trước

Nghịch lý trên cánh đồng...

Nghịch lý trên cánh đồng...

Dù là vùng có lợi thế về nông nghiệp, nhưng người nông dân miền Tây vẫn mãi chẳng thể làm giàu trên cánh đồng của mình. Hàng trăm năm nay, nông dân vẫn làm ruộng theo kiểu cha truyền con nối, quy mô canh tác nhỏ và thiếu liên kết với nhau nên người nông dân rất khó giàu lên.

Podcast- 2 tháng trước