Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chữa lành nỗi đau COVID, không chỉ ngày một ngày hai

Chữa lành nỗi đau COVID, không chỉ ngày một ngày hai

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại, mất mát lịch sử, cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, để lại những nỗi đau khó lòng khỏa lấp.

Nhật Ký Đô Thị- 3 tháng trước