Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự trấn áp không thể triệt tiêu được vũ lực

Sự trấn áp không thể triệt tiêu được vũ lực

Giải pháp tăng cường nhân lực cho khoa cấp cứu rất tốt, nhưng khó khả thi với đại đa số các bệnh viện. Thay vào đó, các bệnh viện có thể cải tổ lại quy trình, tập huấn nâng cao trình độ xử lý, giao tiếp, chuyên môn cho điều dưỡng, bác sĩ.

Sự việc- 3 tháng trước

An toàn cho bác sĩ

An toàn cho bác sĩ

Mỗi khi xảy ra một vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung, dư luận lại bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ, rồi một loạt các đề xuất cực đoan được đưa ra. Song, mọi việc không có gì thay đổi. Đã đến lúc cần tiếp cận câu chuyện an toàn cho bác sĩ theo một cách thức thực tế hơn.

Chuyện hôm nay- 3 tháng trước