Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn lực chuyển đổi số

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn lực chuyển đổi số

Hiện trên 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên rất thiếu nguồn lực từ tài chính, công nghệ, thiếu đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số.

Tài chính - Thị trường- 1 tháng trước

Phát triển kinh tế ĐBSCL: Cần phá vỡ vòng xoáy đi xuống

Phát triển kinh tế ĐBSCL: Cần phá vỡ vòng xoáy đi xuống

Sau 2 năm đại dịch COVID-19 khốc liệt, cả nước có 9 địa phương tăng trưởng âm thì đã có 6 địa phương nằm ở khu vực ĐBSCL, khiến tốc độ trưởng GRDP của Vùng nằm ở vị trí áp chót.

Podcast- 1 tháng trước