Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
CSGT Hà Nội: Có trường hợp bị tâm thần nhẹ được cấp GPLX

CSGT Hà Nội: Có trường hợp bị tâm thần nhẹ được cấp GPLX

Lãnh đạo Phòng CSGT – Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Không có việc hơn 4.000 người bị bệnh tâm thần ở Hà Nội đã được cấp GPLX, và giờ kiến nghị thu hồi".

Giao thông- 2 tháng trước

Kiến nghị thu hồi GPLX của hơn 4.000 người bị tâm thần

Kiến nghị thu hồi GPLX của hơn 4.000 người bị tâm thần

Phòng CSGT tham mưu Công an TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, từ đó xác định 4.089 người bị tâm thần để kiến nghị Sở GTVT thu hồi GPLX, không cấp GPLX.

Giao thông- 2 tháng trước