Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cuộc thi viết 'Ngành đồ uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước'

Cuộc thi viết 'Ngành đồ uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước'

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam đã phối hợp Tạp chí Đồ uống Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu cuộc thi viết “Ngành đồ uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước”.

Dân sinh- 3 tháng trước