Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
“Sốt” đất, không thể cứ mãi “cắt cơn”

“Sốt” đất, không thể cứ mãi “cắt cơn”

Cơn “sốt” đất lần thứ tư khởi phát từ năm 2020 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí đang tiếp tục lan rộng trên cả nước, dù Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt ngăn chặn.

Sự việc- 3 tháng trước