Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ngăn chặn hơn 250 thanh niên chuẩn bị đi “bão” sau trận U23 Việt Nam-Indonesia

Ngăn chặn hơn 250 thanh niên chuẩn bị đi “bão” sau trận U23 Việt Nam-Indonesia

Hơn 250 thanh niên tụ tập offline ở TP. Thủ Đức để chuẩn bị đi “bão” thì bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Giao thông- 1 tháng trước