Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi

Xăng dầu giảm giá, ngư dân vẫn ngại ra khơi

Những ngày qua, giá xăng dầu đã giảm nhiều so với những tháng trước đây. Tuy nhiên, với một số ngư dân ở Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu thì vẫn ngại quay trở lại biển vì giá đầu tư cho một chuyến tàu vẫn còn cao.

Giao thông- 2 tháng trước