ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Muốn chống ngập bền vững phải làm từ gốc 

PV
Về lâu dài, xã hội hóa trong việc chống ngập lụt cho TP.HCM là nên làm. Thế nhưng trước khi thực hiện, phải giải quyết các nguyên nhân gây ngập; ngay cả chuyện ngập đâu chống đấy, không đồng bộ như hiện nay.

Bình luận

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật