ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông 

PV
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
Dự án cao tốc Bắc - Nam (ảnh minh họa)

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Phó Thủ tướng có ý kiến, căn cứ kết quả đấu thầu nhà đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải chủ động triển khai các bước tiếp theo, thực hiện Dự án theo thẩm quyền và chuẩn bị các báo cáo cần thiết; trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.

Theo đó, 3 dự án thành phần, gồm các đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; đoạn Nha Trang-Cam Lâm có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, 2 dự án thành phần đoạn, gồm Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (12/10/2020), bên mời thầu đã tổ chức đóng/mở thầu theo đúng quy định.

Kết quả, dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Như vậy, trong tổng số 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu vẫn còn 1 dự án thành phần (đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Được biết, đối với 5 dự án cao tốc Bắc-Nam đầu tư theo phương thức PPP, trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư và huy động được vốn tín dụng, Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ hoàn thành đưa vào khai thác 3 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Nha Trang-Cam Lâm hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2022, đầu năm 2023. Riêng 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt và Cam Lâm-Vĩnh Hảo hoàn thành đưa vào khai thác đầu năm 2023 do có công trình cầu, hầm đường bộ lớn).

Trong trường hợp đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư không huy động được vốn tín dụng để triển khai dự án, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh