Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Mỗi tuần một podcast sống xanh

Mỗi tuần một podcast sống xanh

Những tín hiệu tích cực từ cộng đồng khi quan tâm hơn tới vấn đề môi sinh là kết quả của nhiều cá nhân, tổ chức trong xã hội thời gian qua. Một trong những ý tưởng truyền cảm hứng của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh- GreenHub là ra mắt mỗi tuần một podcast sống xanh dành cho giới trẻ

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước

Thực hành lối sống xanh: Nhiều lý do dễ nản lòng thoái chí

Thực hành lối sống xanh: Nhiều lý do dễ nản lòng thoái chí

Chủ đề chung của Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm nay đều hướng đến lối sống xanh bền vững. Dù thời gian qua đã có một bộ phận người trẻ thực hành lối sống xanh nhưng vẫn chỉ là thiểu số khi vẫn còn đó nhiều lý do khiến mọi người dễ nản lòng thoái chí.

Thành phố tôi yêu- 3 tháng trước