Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Lính cứu hỏa kịp thời sơ cứu thanh niên bị gãy chân sau TNGT

Lính cứu hỏa kịp thời sơ cứu thanh niên bị gãy chân sau TNGT

Sau va chạm, nam thanh niên bị gãy chân, nằm bất động giữa đường và may mắn được lính cứu hỏa có mặt sơ cứu kịp thời.

Giao thông- 2 tháng trước