ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Liên minh HTX vận tải TP.HCM kiến nghị việc gắn mào cho xe kinh doanh vận tải 

Hà Khánh VOV - TP.HCM
Dự thảo quy định mới sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý, gây hiểu nhầm trong trách nhiệm quản lý xe; dễ xuất hiện tình trạng tài xế thực hiện việc đón khách vẫy giống taxi truyền thống
Hộp đèn 'TAXI' trên nóc xe.

Liên minh hợp tác xã vận tải TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để góp ý về dự thảo Nghị định về kinh doanh vận tải bằng ô tô (Nghị định 86 sửa đổi), trong đó đặc biệt quan ngại về nội dung dự thảo quy định “coi các phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối vận chuyển là taxi, và yêu cầu gắn cố định hộp đèn “Taxi” trên nóc xe”.

Theo Liên minh hợp tác xã vận tải TPHCM, gắn cố định hộp đèn “Taxi” trên nóc xe sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các hợp tác xã, các tài xế và gây ra tâm lý không đồng thuận trong cộng đồng các tài xế thành viên Liên hiệp HTX. 

Lí giải điều này, Liên minh hợp tác xã vận tải TPHCM cho rằng việc chạy xe thông qua ứng dụng kết nối chỉ là một hoạt động kinh doanh của các tài xế thành viên. Nếu gắn cố định chữ TAXI sẽ dẫn tới hạn chế trong hoạt động kinh doanh; ngoài ra việc gắn chữ TAXI cũng gây tốn kém bởi thực tế việc nhận diện và quản lý nhà nước thì đã có phù hiệu “Xe hợp đồng” để quản lý.

Ngoài ra, dự thảo quy định mới này cũng sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý của HTX, gây hiểu nhầm trong trách nhiệm quản lý xe; dễ xuất hiện tình trạng tài xế thực hiện việc đón khách vẫy giống taxi truyền thống dẫn đến nhiều rủi ro, thiếu kiểm soát doanh thu cho hợp tác xã. Các tài xế sẽ ngại tham gia vào các hoạt động ứng dụng vận chuyển, không khuyến khích phát triển công nghệ và sáng tạo.

Vì thế, Liên minh hợp tác xã vận tải TP.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc để sửa chữa Nghị định 86 một cách hợp lý, không đi ngược lại với những cam kết mạnh mẽ về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mà Chính phủ luôn cam kết./.

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh