Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Lạm phát 2022 (Bài cuối): Giảm áp lực thị trường trước bão giá

Lạm phát 2022 (Bài cuối): Giảm áp lực thị trường trước bão giá

Giá xăng dầu dự báo vẫn phụ thuộc diễn biến chính trị giữa Nga - Ukraine và chính sách cấm vận của châu Âu với Nga nhưng khó lên 150 USD vì các nước sẽ có biện pháp ngăn chặn đà tăng của giá xăng dầu.

Dân sinh- 2 tháng trước

Lạm phát 2022 (Bài 2): Trăn trở của nhiều ngành kinh tế

Lạm phát 2022 (Bài 2): Trăn trở của nhiều ngành kinh tế

Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chỉ ra rằng, trong số những ngành và lĩnh vực chịu tác động bởi lạm phát rõ ràng nhất, phải kể tới khu vực tài chính, ngân hàng.

Dân sinh- 2 tháng trước