ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Bắc- Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm 

PV
Bộ GTVT và nhà đầu tư tổ chức ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Lễ ký kết Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông diễn ra sáng 6/5, tại Hà Nội.
Lễ ký kết Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông diễn ra sáng 6/5, tại Hà Nội.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà đầu tư dự án), Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (doanh nghiệp dự án) tổ chức ký kết hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư.

Bên cạnh 8 dự án đầu tư công đang triển khai xây dựng, việc ký kết hợp đồng, đầu tư xây dựng dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm và tới đây là 2 dự án thành phần Diễn Châu – Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thông suốt, có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

Đồng thời, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sau một thời gian phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; trong đó, dự án thuộc phạm vi tỉnh Khánh Hòa, có điểm đầu tại Km5+783, thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; điểm cuối tại Km54+00 thuộc địa phận xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) với tổng chiều dài khoảng 50km.

Để phù hợp với nhu cầu vận tải và nguồn lực, dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe (rộng nền đường 17m) với vận tốc thiết kế 80km/h. Ngoài ra, trên tuyến còn đầu tư một hầm đường bộ qua núi Dốc Sạn có chiều dài khoảng 700m và một số công trình cầu lớn.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.524 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 2.556 tỷ đồng, nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 2.967 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công tư), thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng.

Chia sẻ khó khăn trong quá trình chuẩn bị dự án, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, để bám sát tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức sơ tuyển, đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi đủ điều kiện thực hiện.

"Với đặc điểm là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô  lớn, triển khai theo hình thức PPP phức tạp cả về hình thức quản lý và hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh, quá trình quản lý thực hiện liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực… Quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu, đàm phán hợp đồng dự án diễn ra trong thời điểm giao thời, có nhiều thay đổi về quy định pháp luật liên quan. Đó là, quy định về quản lý chất lượng thi công, bảo trì công trình xây dựng; quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đặc biệt là sự ra đời của Luật Đối tác công tư (Luật PPP) và các Nghị định hướng dẫn, đến tháng 12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành việc đấu thầu và công bố kết quả lựa chọn Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là Nhà đầu tư thực hiện dự án", Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm.

 

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh