Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị trường hàng hoá “đỏ lửa” trước áp lực từ triển vọng kinh tế vĩ mô

Thị trường hàng hoá “đỏ lửa” trước áp lực từ triển vọng kinh tế vĩ mô

Kết thúc tuần giao dịch 29/08 – 04/09, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hoá khi chỉ có 4 trong tổng số 31 mặt hàng được giao dịch liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) giữ được sắc xanh.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước