ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kiến nghị của cử tri về thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bộ GTVT nói gì? 

Lê Tùng
Cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Nam), nhất là việc hoàn trả các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường công vụ (đã kỉến nghị nhiều lần nhưng chưa tập trung chi đạo giải quyết dứt điểm)”.
Cử tri kiến nghị Bộ GTVT xử lý dứt điểm việc hoàn trả đường công vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Cử tri kiến nghị Bộ GTVT xử lý dứt điểm việc hoàn trả đường công vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Đề nghị chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Nam), nhất là việc hoàn trả các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường công vụ (đã kỉến nghị nhiều lần nhưng chưa tập trung chi đạo giải quyết dứt điểm)”.

Vừa qua, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6784 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, về hạng mục sửa chữa, hoàn trả các đường địa phương bị hư hỏng do sử dụng làm đường công vụ thi công dự án là một hạng mục công trình đã có trong dự án đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt. 

Trong các hợp đồng xây lắp do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký kết với các nhà thầu, hạng mục này được quy định cụ thể tại mục 01600 - “Duy trì và đảm bảo giao thông” và mục 01620 - “Hoàn trả hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công” trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc về Chủ đầu tư dự án (VEC), Tư vấn giám sát và các Nhà thầu thi công.

Theo báo cáo của VEC, đến thời điểm hiện tại, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam còn 04 tuyến đường (03 đường thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên và 01 đường thuộc địa bàn huyện Quế Sơn); đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 17 đường (trong đó có 8 đường đã được địa phương thực hiện nâng cấp bằng nguồn vốn của địa phương), các Nhà thầu thi công chưa hoàn thành công tác sửa chữa, hoàn trả địa phương như cam kết.

Về tiến độ thực hiện, tuyến ĐH9 thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang được Nhà thầu sửa chữa, hoàn trả, hiện khối lượng hoàn thành khoảng 1,0km/2,5km; các tuyến đường khác chưa triển khai sửa chữa, hoàn trả).

Về công tác xử lý các vấn đề ảnh hưởng do thi công công trình đến dân sinh nói chung, công tác sửa chữa, hoàn trả các đường địa phương bị hư hỏng do sử dụng làm đường công vụ thi công dự án nói riêng, từ khi dự án thông xe trên toàn tuyến (02/9/2018) đến nay, Bộ GTVT thường xuyên chỉ đạo và đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu VEC chỉ đạo các Nhà thầu khẩn trương thực hiện đúng theo các quy định của Hợp đồng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hạng mục này rất chậm đúng như phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân là do các bất cập trong vấn đề tổ chức nhân sự và chỉ đạo điều hành của VEC, vướng mắc về nguồn vốn để triển khai tiếp các khối lượng công việc còn lại. 

Cũng trong báo cáo của VEC, có một số tuyến đường (như tuyến đường bê tông nông thôn Đồng Nghệ - Trà Lang nay là thôn 5 và thôn 2) được chính quyền địa phương đề nghị sửa chữa, hoàn trả nhưng Chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công xác nhận là không mượn hoặc sử dụng các tuyến đường này để thi công hay tiếp cận dự án.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án cũng đã có văn bản đề nghị địa phương cung cấp các tài liệu liên quan làm cơ sở để VEC chỉ đạo các Nhà thầu thực hiện nhưng chính quyền địa phương chưa cung cấp cho VEC các tài liệu liên quan đến việc Chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công mượn các tuyến đường này để thi công hay tiếp cận dự án.

Do đó, để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đôn đốc, chỉ đạo VEC cho đến khi hạng mục này hoàn thành, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Để tạo điều kiện cho VEC có đủ cơ sở chỉ đạo các Nhà thầu thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương đúng theo quy định của Hợp đồng. Bộ GTVT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, cung cấp cho VEC các tài liệu liên quan đến việc Chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công mượn các tuyến đường này để thi công hay tiếp cận dự án.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh